เกี่ยวกับบีม

กิจกรรมสมัยเรียน

 • ตัวแทนแข่งขันคัดลายมือในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด ชนะเลิศอันดับ 1
 • ตัวแทนแข่งขันประกวดเขียนเรียงความระดับโรงเรียนและจังหวัด ชนะเลิศอันดับ 1
 • ตัวแทนแข่งขันวาดรูประบายสีในระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย
 • ประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ปี พ.ศ. 2539
 • ผู้นำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ปี พ.ศ. 2537 – 2539
 • ตัวแทนแข่งขันกีฬาสีประเภทวิ่ง วอลเลย์บอล และแชร์บอล ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
 • รางวัลเรียนดี 10 อันดับแรก ระดับชั้นประถม 1 – 6 (ยกเว้น ป.2 เทอมเดียว)
 • ตัวแทนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • ตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ชั้นประถมศึกษาตอนปลายระดับภาคเหนือ
 • เล่นขิมในวงดนตรีไทยของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ตั้งแต่ชั้น ป.2 – ป.4
 • เต้นแสดงในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับชั้นประถม – มัธยม
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความระดับภาค จัดโดยกรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2539 – 2544
 • รางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2545 – 2548
 • ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานค่ายหนังสือและแนะแนวการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.