หนังสือ “อาหารเปลี่ยนผิว” ฉบับปรับปรุงใหม่ เม.ย.2562 แน่นกว่าเดิม 80%!!!

ปกปรับใหม่ เปลี่ยนทั้งภาพและชื่อจาก “อาหารเปลี่ยนสิว” เป็น “อาหารเปลี่ยนผิว” นะคะ เนื้อหาข้างในคือฉบับปรับปรุงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่ะ (เปลี่ยนเฉพาะชื่อหนังสือและปก) เพื่อย้ายโฟกัสออกจากเรื่องสิวค่ะ จะส่งผลให้ทุกคนหายเร็วขึ้น

E-Book อาหารเปลี่ยนสิว ฉบับปรับปรุงใหม่ จำนวน 299 หน้า ขนาด A5 (Pocket Book)

เกี่ยวกับ “อาหารเปลี่ยนผิว”

อาหารเปลี่ยนผิว ให้ความสำคัญกับ “การเปลี่ยนมุมมอง” เรื่อง “อาหาร” ให้กับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิวเรื้อรัง” ที่เป็นซ้ำ ๆ มานานกว่า 3-6 เดือน โดยเจ้าตัวรู้สึกว่าหาสาเหตุไม่พบ แม้จะพยายามเปลี่ยนครีมและสรรหาวิธีมากมายมาใช้แล้ว ก็ยังไม่ได้ผล

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นทางออกของปัญหาสิวเพียงแค่ทดลองปรับอาหาร โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการปรุงอาหารใด ๆ เพียงแค่เทน้ำดื่มลงแก้วเป็น หั่นผักผลไม้เป็นเบื้องต้น ก็สามารถเริ่มต้นได้แล้ว โดยมีผู้ได้ทดลองทำตาม เห็นผลเชิงบวกได้ด้วยตัวเองภายใน 30 วัน ผลลัพธ์คือ ผิวสุขภาพดีขึ้นทั้งผิวหน้าและผิวตัว รู้สึกมีพลังชีวิตและคิดบวกมากขึ้น และมีกำลังใจในการดูแลตัวเองต่อไปอย่างมากมาย

เป็นเนื้อหาที่ย่อยข้อมูลเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์แพทย์ทางเลือก มาให้เข้าใจง่าย ผสานเข้ากับประสบการณ์ทดลองเรื่องอาหารรักษาสิว 10 ปีของผู้เขียนที่อดีตเคยเป็นสิวชนิดเรื้อรังกว่า 10 ปี ที่ได้กลั่นกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่ใช้ได้ผลกับผู้เริ่มต้นมาให้แล้วเท่านั้น ไม่ต้องลองผิด ลองถูกแค่อย่างเดียว จึงช่วยย่นระยะเวลาในการรักษาสิวด้วยอาหารให้ได้ผลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีเงิน เวลา พลังงานเหลืออีกมากเพื่อไปทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์กับชีวิตเพิ่มขึ้น

เหตุผลที่ปรับปรุงเนื้อหา

ด้วยเล่มเดิมนั้น ได้จำหน่ายมาครบระยะเวลา 1 ปี เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากพอที่จะประเมินผลหนังสือเล่มนี้ได้จากมุมมองของผู้อ่านและการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียน

ในมุมของผู้อ่าน พบว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติบำบัดมาก่อนได้อย่างยอดเยี่ยม ได้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจ “อาหาร” ในมุมมองใหม่ ซึ่งทำให้สามารถเลือกอาหารที่ดีให้กับตัวเองได้อย่างไม่ฝืนใจ และที่ดีที่สุดคือ ทุกอย่างที่เปลี่ยนเพราะความเข้าใจและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาวอย่างถาวร ที่ดีต่อผู้ที่มีปัญหาสิวชนิดเรื้อรังที่จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมด้านการกินอย่างถาวรเพื่อให้มีผิวใสอย่างยั่งยืนจริง ๆ และที่น่ายินดีไปกว่านั้น คือ พวกเขาสามารถเห็นผลได้ชัดเจนภายใน 30 วัน และมีกำลังใจที่จะทำต่อไป

ในมุมของผู้เขียน ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เพิ่มขึ้น ได้มองเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องอัพเดทเนื้อหาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านมากขึ้นและเนื้อหาเป็นปัจจุบันมากขึ้นตามองค์ความรู้ที่อัพเดทแล้ว ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

สิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเล่มเดิม

มีสิ่งเดียวที่ยังคงเหมือนเดิมคือ คอนเซ็ปต์ที่ผู้ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ หรือไม่ถนัด ไม่แน่น และผู้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านธรรมชาติบำบัด สามารถอ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย และตัดสินใจลงมือทำได้เลยทันที

สิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติม มีดังนี้

 1. เนื้อหาที่ละเอียดกว่าเดิม ทำให้มองเห็นภาพการปฏิบัติได้ชัดเจนมากขึ้น มีความเข้าใจมากขึ้น
 2. เนื้อหาเขียนใหม่มากกว่า 80% (คงคอนเซ็ปต์และเค้าโครงเล่มเดิมที่เรียบเรียงให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย)
 3. ตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เน้นความกระชับของคำและข้อมูล แต่คงสาระสำคัญที่ต้องการสื่อสารไว้ครบถ้วน
 4. มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น
 5. ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ…

 • คนที่เป็นสิวมานาน ทำมาทุกวิธีแล้วก็ไม่หาย คิดว่าสิวมาจากสาเหตุภายใน การเปลี่ยนอาหารน่าจะช่วยได้จริง
 • คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ต้องการ “ป้องกัน” ไม่ให้ลูกเป็นสิวตลอดชีวิต
 • คุณครูที่ต้องการช่วยให้เด็กนักเรียนหายจากสิวอย่างถาวรโดยไม่ต้องเสียเงิน
  แพง ๆ

หนังสือเล่มนี้ ย่อยหลักวิชาการและหลักธรรมชาติบำบัด ที่ละเอียดและซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและคัดกรองเฉพาะประสบการณ์ทดลองที่ได้ผลจริงมาเขียนถ่ายทอด เพื่อให้คนที่มีปัญหาสิวที่อาจไม่ถนัดการอ่านข้อมูลเชิงวิชาการแน่น ๆ หรือไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสายตรงมาให้เข้าใจจริงและสามารถลงมือทำได้เลย ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของผู้ที่มีปัญหาสิวทั้งหมด

หนังสือเล่มนี้ อาจไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงวิชาการแน่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายงานวิจัยเชิงวิชาการ และไม่เหมาะสำหรับผู้ที่รู้หลักการกินจนไม่มีปัญหาสิวแล้วค่ะ

สารบัญหนังสือ

 • คำนำในการปรับปรุงเนื้อหาครั้งที่ 1
 • My Inspiration                              
 • วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ให้เกิดผลจริง              
 • บทนำ : จุดเริ่มต้นของการ “ค้นพบ”
  ทางออกเรื่อง “อาหารเปลี่ยนผิว”
 • Disclaimer          

ภาคความเข้าใจ

 • บทที่ 1 คนอื่นก็กินแบบนี้เหมือนกัน แต่ทำไมเขาไม่เป็นสิว?
 • บทที่ 2 ความหมายของอาหาร
 • บทที่ 3 อาหาร VS สารอาหาร
 • บทที่ 4 อาหารแท้ VS อาหารเทียม
 • บทที่ 5 อาหารสด VS อาหารที่ตายแล้ว
 • บทที่ 6 ความสำคัญของอาหารต่อผิว
 • บทที่ 7 เปลี่ยนอาหารแล้วสิวหายได้อย่างไร?
 • บทที่ 8 ระบบย่อยกับสิว
 • บทที่ 9 การแพ้อาหารแฝง
 • บทที่ 10 จำเป็นต้องกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่เคลมเรื่องช่วยแก้ปัญหาสิวหรือไม่?

ภาคลงมือทำ

 • 9 สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนลงมือทำ
 • บทที่ 10 รู้จัก 9 อาหารก่อสิว
 • บทที่ 11 รู้จัก 11 อาหารแก้สิว
 • บทที่ 12 หลักในการเลือกซื้ออาหาร
 • บทที่ 13 หลักในการกินอาหารกำจัดสิวให้ได้ผล
 • บทที่ 14 หลักการกินอาหารที่ทำให้ผิวใสตลอดไป
 • บทที่ 15 วิธีสังเกตอาหารที่ไม่ใช่สำหรับเรา
 • บทที่ 16 วิธีแก้เกมเมื่อกินอาหารที่ไม่ใช่เข้าไปแล้ว
 • บทที่ 17 หาอาหารที่ใช่ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
 • บทที่ 18 สัญญาณที่บอกว่า “มาถูกทางแล้ว”
 • บทที่ 19 Healing Crisis และวิธีรับมือ
 • บทที่ 20 วิธีรับมือคนรอบตัวเมื่อปรับเปลี่ยนการกิน

ส่วนเสริมความเข้าใจ

 • คำถามที่ถามบ่อย
 • ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกสุขภาพ
 • สรุปส่งท้าย
 • เกี่ยวกับผู้เขียน
 • ช่องทางการติดตาม
 • คำยืนยันและความประทับใจจากผู้อ่าน
 • แนะนำเพจอาหาร MacKitch

วิธีการสั่งซื้อ

ขณะนี้มีเฉพาะรูปแบบ E-Book นะคะ ราคา 250 บาท สามารถสั่งได้ 2 ช่องทาง

 1. สั่งผ่านร้านสิวซีเคร็ต คลิกลิงค์นี้ค่ะ
  แบบฟอร์มสั่งหนังสืออาหารเปลี่ยนสิว ฉบับปรับปรุงใหม่ (E-Book)
  https://forms.gle/MuFf947HPb85eVx97
 2. สั่งผ่าน Ookbee.com คลิกลิงค์นี้ค่ะ http://bit.ly/NewFoodChangeAcne

คำยืนยันจากผู้อ่าน

คำยืนยันจากผู้อ่านต้นฉบับเล่มปรับปรุงเนื้อหา

Screen Shot 2562-05-18 at 07.52.52

คำยืนยันจากผู้อ่านเล่มก่อนปรับปรุงเนื้อหา

57467941_832906843729541_4625052643847307264_n
58373198_832906833729542_3243865421438255104_n
58374769_832906847062874_2496503994826883072_n
Screen Shot 2561-09-07 at 10.20.35
Screen Shot 2561-09-07 at 10.20.49

ฟีดแบ็คจากผู้อ่าน

38668199_2374196522621058_3491522272336805888_n
35882558_2273128419394536_5818871385392414720_n
35744101_2273127642727947_6230784488817819648_n

i

คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0006
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0008
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0003
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0005
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0004
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0007
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0009
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0010
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0001
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0011
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0002
คุณมุก รีวิวหนังสือ_180712_0012
โฆษณา